Scroll Top

Abiks esitluse koostamisel: Powerpointi 10/20/30 reegel

Kes meist sooviks olla üks nendest, kelle esitlust saadavad vaid uimased pilgud või veel hullem - looja vajunud silmad?

Tõenäoliselt mitte keegi – hoopis parem oleks ju silma paista viisaka väljanägemisega esitlusega, mis on informatiivne, kaasahaarav ja võimaldab ajakavast kinni pidada. Küll aga pole just alati lihtne leida tasakaalu esitluse eri komponentide (sisu, disaini ja planeeritava ajakava) vahel. Nii võib ikka ja jälle sattuda kuulama pikaleveninud presentatsioone, mida saadavad igavad valged või hoopis ülepingutatult kirevad ja sisutihedad slaidid.

On valdkondi, kus ei tohiks selliste asjade ees silma kinni pigistada. Olgu selleks ettevõtja oma tooteesitlusel või koolitaja suurel konverentsil – lohakalt koostatud esitlus ei mõju kuigi usaldusväärselt ning võib tugevalt mõjutada esitleja mainet ja edukust.

Siinkohal tulebki appi Guy Kawasaki formuleeritud 10/20/30 reegel, mis aitab leida tasakaalu esitluse eri komponentide vahel – et kõike oleks parajalt selleks, et köita kuulajaskonna tähelepanu, tuua nendeni kõige olulisemad punktid ja muuta esitlus kompaktseks infoallikaks.

10/20/30 reEgel

Guy Kawasaki edendas aastaid olulist rolli Apple brändi kujundamises ning on nüüdseks edasi liikunud järgmise populaarse brändi – Canva juurde. Et niisugustes rollides edukalt läbi lüüa, on mõistagi vaja võita paljude inimeste usaldus ning seda sageli just presentatsioonide abil. Sestap julgeme väita, et 10/20/30 reegel pole pelgalt pastakast välja imetud tarkusetera, vaid arvuka kogemustepagasi najal välja kujunenud esitluse raamistik.

10 slaidi

Üks sageli esinev viga, mida esitluste puhul kohtab, on liigse info jagamine ja detailidesse laskumine. Tulemus? Enamik kuulajaskonnast väsib üsna kiiresti ära ning lõpuks on neil ehk meeles presentatsiooni algus, kuid nad ei suuda hoomata tervikpilti. Seetõttu tuleks välja valida 10 põhilist ja kõige olulisemat punkti/mõtet, millest igaühele pühendada üks slaid.

Ka slaidil olev tekst peaks olema lühike ja kompaktne. Kuulajaskond peaks põhilise info saama esinejalt – slaidid peaksid vaid toetama ta juttu, mitte jutustama seda ümber. Kindlasti ei tohiks 10 slaidi reegli järgimiseks koostada äärmiselt sisutihedaid slaide, mahutades näiteks kahel slaidil olev tekst ühele – nii kaob ära asja mõte.

Praktikas tähendab 1 slaidi reegel, et esitluses peaksid olema sisse toodud vaid kõige olulisemad mõtted, järeldused, ettepanekud, tulemused jm – ja seda sageli lihtsustatud kujul. Oletame näiteks, et koostad teisele osakonnale kokkuvõtet möödunud digiturunduskampaaniast. Olgugi, et võisid kampaania käigus teha terve rea samme (optimeerisid reklaame, muutsid kampaania sätteid, tegid A/B teste jne), mis aitasid heade tulemusteni jõuda, ei ole mõistlik üritada kõike viimse detailini ette kanda. Lisades slaidile arvuka tabeli, lugedes sealt maha numbreid ja kirjeldades detailselt kõiki tehtud samme, on üsna tõenäoline, et mingil hetkel töökaaslaste tähelepanu lihtsalt hajub. Hoopis paremini mõistavad nad kampaania edukust, kui tood välja seatud eesmärgid, oluliseimad esilekerkinud probleemid, peamised õpikohad ja võtmenäitajad, mis iseloomustavad kampaania tulemusi.

20 minutit

Kui oled kokku pannud 10 slaidi, on hea testida, kas suudad need üle käia 20 minuti jooksul – see on aeg, mille jooksul ollakse altid Sind kuulama ja teisalt jätab see aega ka diskussiooniks. Ehkki paljudel juhtudel kestavad esitlused kauem kui 20 minutit, on vähemasti 10 slaidi reegli puhul optimaalseks esinemisajaks 20 minutit.

30 punkti suurune font

Kawasaki viimase reegli kohaselt peaks esitluses kasutatava tekstifondi suurus olema vähemalt 30 punkti. Miks? Sest kasutades väiksemat fonti, võib olla teksti raske lugeda, mistõttu võivad inimesed hakata keskenduma pigem lausete väljalugemisele kui Sinu kuulamisele. Lisaks hakatakse nii suurema tõenäosusega esitlust küsimustega katkestama, sest soovitakse teada saada, mis siin või seal ikkagi kirjas on.

Kokkuvõttes toetavad 10/20/30 reegli komponendid üksteist:

  • 10 slaidiga piirdumine tagab, et tood välja vaid kõige olulisemad punktid;
  • 20-minuti ajapiirang aitab püsida pidepunktide juures, laskumata liialt detailidesse;
  • 30 punkti suurune font on justkui kontroll eelmiste reeglite järgimise üle: kui oled piirdunud vaid olulise teksti kirjapanekuga, peaks Su slaididel olema ruumi täpselt nii palju, et 30 punkti suurune tekstifont mahub kenasti ära.
Küpsiste seaded
Küpsis on väike tekstifail, mis veebilehte külastades salvestub Sinu seadmesse. Küpsiseid on mitut liiki: osa neist on vajalikud veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, teised jällegi aitavad pakkuda paremat kasutajakogemust ja personaalsemat reklaami. Alljärgnevalt on välja toodud meie veebilehel kasutatavad küpsised, mida saad seadistada vastavalt oma soovile (v.a vajalikud küpsised).


Turunduse küpsised.