1. Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) selgitab meie andmetöötluspõhimõtteid: milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme, kuidas neid kasutame ning tagame andmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta). Foxtech OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika muutmiseks, kandmaks eelkõige hoolt selle eest, et privaatsuspoliitika oleks ajakohane ja vastaks isikuandmete kaitse nõuetele.

Peamised mõisted

 • Andmete vastutav töötleja – Foxtech OÜ (rg-kood 14602240), mille põhitegevusala on programmeerimine.
 • Klient – isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Foxtech OÜ teenuseid ning kelle isikuandmeid Foxech OÜ töötleb.
 • Isikuandmed – teave, mille kaudu on otseselt või kaudselt võimalik klienti tuvastada.
 • Isikuandmete töötlemine – isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine jm toimingud, mida isikuandmetega teostatakse.

Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme?

 • Veebilehte külastanud isikute kohta salvestuv info:
  • IP aadress,
  • geograafiline asukoht,
  • brauseri ja operatsioonisüsteemi info,
  • küpsised,
  • e-posti aadress juhul, kui ollakse liitunud uudiskirjaga.
 • Veebilehel päringu teinud isikute kohta salvestuv info:
  • nimi,
  • e-posti aadress.
 • Juhul, kui isik on andnud nõusoleku turundusliku sisuga e-kirjade saamiseks, salvestub e-kirja väljasaatmise järel järgmine info:
  • e-kirja avanud isikud,
  • e-kirjas olevatel linkidel klikkinud isikud,
  • listist väljujad.

2. Küpsised

Allpool kirjeldame oma küpsiste (ingl k cookies) kasutamise põhimõtteid – mis on küpsised, millist liiki küpsiseid kasutame ning mis eesmärgil.

Mis on küpsised?
Küpsis on väike tekstifail, mis veebilehte külastades salvestub Sinu seadmesse. Küpsiseid on mitut liiki: osa neist on vajalikud veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, teised jällegi aitavad pakkuda paremat kasutajakogemust ja personaalsemat reklaami.

Alljärgnevalt on välja toodud Eventhubi veebilehel kasutatavad küpsised:

 1. Vajalikud küpsised. Tegu on kohustuslike küpsistega, mis ei salvesta personaalset informatsiooni. Tänu nendele küpsistele töötavad meie veebilehe põhifunktsioonid.
 2. Statistika ja analüütika küpsised. Tegu on vabatahtlike küpsistega, mis ei salvesta personaalset informatsiooni. Tänu nendele küpsistele saame analüüsida külastajate käitumist meie veebilehel ja pakkuda seeläbi paremat kasutajakogemust. Statistika ja analüütika küpsised on näiteks Google Analytics’i küpsised, mis registreerivad unikaalse ID ja koguvad andmeid külastajate käitumise ja seadmete kohta.
 3. Turunduse küpsised. Tegu on vabatahtlike küpsistega, mis on seadistatud reklaami- ja turundusplatvormide poolt. Turunduse küpsised ei salvesta personaalset informatsiooni, kuid tuvastavad siiski Sinu veebilehitseja ja kasutatava seadme. Tänu nendele küpsistele saame informatsiooni külastajate huvide kohta, mis aitab meil pakkuda asjakohasemat sisu. Turunduse küpsised on näiteks Google Ads’i ja Facebook’i küpsised, mis võimaldavad mõõta reklaamkampaaniate tulemusi, määratleda sihtgruppe jpm.

Nagu eelnevast näha, kasutame nii esimese osapoole küpsiseid (nt vajalikud küpsised), mis on paigaldatud meie poolt, kui ka kolmandate osapoolte küpsiseid (nt statistika ja turunduse küpsised), mis on paigaldatud mõne muu domeeni poolt.

Mis eesmärgil kasutame küpsiseid eventHub veebilehel?
Tänu küpsistele mõistame paremini Sinu soove ja huvisid, mistõttu saame kuvada Sulle asjakohasemat sisu ja reklaami. Küpsised võimaldavad ka veebilehel efektiivsemalt toimida ja kaitsta Sinu andmeid.

Kuidas kontrollida küpsiste kasutamist?
Kui soovid saada rohkem informatsiooni või hallata oma veebilehitseja küpsiseid, külasta kasutatava veebilehitseja arendaja veebisaiti:

 1. Google Chrome
 2. Apple Safari
 3. Mozilla Firefox
 4. Microsoft Edge
 5. Microsoft Internet Explorer
 6. Opera

PS! Pane tähele, et kui kustutad veebilehitseja ajaloo või kasutad erinevaid veebilehitsejaid või seadmeid, küsime Sult uuesti nõusolekut küpsiste kasutamiseks.

3. Andmete töötlemine ja hoidmine

Allpool kirjeldame Foxtech OÜ andmete töötlemise ja hoidmise põhimõtteid.

Foxtech OÜ kogub ja töötleb andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • veebilehel tehtud päringutele vastamiseks;
 • turunduslikel eesmärkidel, sh uudiskirja tellijatele uudiskirja saatmise eesmärgil;
 • statistika tegemiseks.

Isikuandmeid hoitakse meie või meie poolt valitud kolmanda osapoole süsteemides, seejuures pole kolmandatel osapooltel ligipääsu isikuandmetele ning nende õigused piirduvad vaid isikuandmete hoiustamisega. Isikuandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele vaid siis, kui see on vajalik teenuse osutamiseks või turunduslikel eesmärkidel. Foxtech OÜ ei tegele isikuandmete müümise, levitamise ega jagamisega muul eesmärgil.

Isikuandmeid hoitakse vaid seni, kuni see on vajalik, ning vajaduse kadumisel need kustutatakse. Turunduslike e-kirjade saatmisel tagatakse e-kirja saajale võimalus e-kirja saajate listist hõlpsalt väljuda.

Juhul, kui soovid rohkem infot oma isikuandmete töötlemise kohta, saada meile e-kiri aadressil info@eventhub.ee. Võttes meiega ühendust, saad nõuda oma isikuandmete muutmist, kustutamist või anda teada, millises ulatuses lubad oma isikuandmeid töödelda. Vastame kirjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

 

Küpsiste seaded
Küpsis on väike tekstifail, mis veebilehte külastades salvestub Sinu seadmesse. Küpsiseid on mitut liiki: osa neist on vajalikud veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, teised jällegi aitavad pakkuda paremat kasutajakogemust ja personaalsemat reklaami. Alljärgnevalt on välja toodud meie veebilehel kasutatavad küpsised, mida saad seadistada vastavalt oma soovile (v.a vajalikud küpsised).


Turunduse küpsised.